2019

AGM
Results of AGM
PDF
Form of Proxy 2019
PDF
Notice of 2019 AGM
PDF

2018

General meeting
Result of GM
PDF
Notice of General Meeting
PDF
Form of proxy
PDF
AGM
Results of AGM
PDF
Form of Proxy 2018
PDF
Notice of 2018 AGM
PDF

2017

Results of AGM
PDF
Form of Proxy 2017
PDF
Notice of 2017 AGM
PDF

2016

Results of AGM
PDF
Form of Proxy 2016
PDF
Notice of 2016 AGM
PDF

2015

Results of AGM
PDF
Form of Proxy 2015
PDF
Notice of 2015 AGM
PDF

2014

Results of AGM
PDF
Form of Proxy 2014
PDF
Notice of 2014 AGM
PDF

2013

Form of Proxy 2013
PDF
Notice of 2013 AGM
PDF

2012

Form of Proxy 2012
PDF
Notice of 2012 AGM
PDF

2011

Notice of 2011 AGM
PDF
Form of Proxy 2011
PDF

2010

2010 AGM Proxy Voting Results
PDF
Form of Proxy 2010
PDF
Notice of 2010 AGM
PDF